پالیز برج

در این پروژه مسکونی طرح وینسکات طراحی و اجرا گردید . یک border کلاسیک در ترکیب با فریم های ساده و قرنیز کلاسیک 12 سانتیمتری. 

  • طراح پروژه: دفتر پتاحور
    زمان اجرا: 1395/05/07
  • کاربری: مسکونی
    سبک: کلاسیک
  • محل پروژه: منطقه 22 تهران


محصولات استفاده شده در این پروژه

پروژه های دیگر