ویلای برغان

برای شکل دهی به دیوارها در این پروژه از فرم شبکه بندی نا متقارن با ابزار مدرن قابسازی درترکیب با قرنیز شیاردار استفاده  گردید.

  • طراح پروژه: خانم ناجی
    زمان اجرا: 1399/05/07
  • کاربری: مسکونی
    سبک: مدرن
  • محل پروژه: البرز، برغان


محصولات استفاده شده در این پروژه

پروژه های دیگر