آرایشگاه چهره پردازان

در پروژه نوسازی آرایشگاه چهره پردازان برای طراحی دیوارها از ترکیب فریم ساده و گل گوشه مکمل آن و نیز برای جلوه بخشیدن به آینه های کار شده در  سقف از ترکیب فریم های ساده استفاده گردید.

  • طراح پروژه: مهندس یوسفی
    زمان اجرا: 1396/08/07
  • کاربری: تجاری
    سبک: کلاسیک
  • کارفرما: چهره پردازان
    محل پروژه: تهران، ظفر


محصولات استفاده شده در این پروژه

پروژه های دیگر