واحد نور بخش

ترکیب ابزارهای کلاسیک و پارچه های دیواری مجلل که با هنر نقاشی روی دیوار، ترکیبی با شکوه به ارمغان آورده است.

  • زمان اجرا: 1395/11/08
  • کاربری: مسکونی
    سبک: کلاسیک
  • کارفرما: خانم نور بخش
    محل پروژه: تهران، نیاوران


محصولات استفاده شده در این پروژه

پروژه های دیگر