پروژه سامان

برای تامین و اجرای قرنیزهای پروژه ادرای کارگزاری، از محصولی مدرن و ساده استفاده گردید.

  • زمان اجرا: 1399/05/05
  • کاربری: اداری
    سبک: مدرن
  • کارفرما: بانک سامان
    محل پروژه: تهران، بلوار آفریقا


محصولات استفاده شده در این پروژه

پروژه های دیگر