پتاحور


  • z6 + z12 + fl4||||4302||||ابزار دیواری

  • wl6||||4303||||ابزار دیواری

  • wl1||||4311||||ابزار دیواری

  • z10+z104+fl5||||4312||||ابزار دیواری

  • پروژه گلشن | wd1||||4313||||ابزار دیواری

  • پروژه بهشت | wd1+wl1||||4314||||ابزار دیواری

ابزار دیواری (قاب و کمربند میانی)


  ARSTYL


 متریال :  پلی یورتان             
  رنگ پذیر  

 ویژگی ها : لاکچری، رده گران قیمت، دارای طرح های متنوع
 کد محصول : Z10 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 66,240  تومان

موجود
کد محصول : SP2 | عرض: 21 میلیمتر | ضخامت : 10 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 39,440  تومان

موجود

 
     
  کد محصول : SP3| عرض: 23 میلیمتر | ضخامت : 13 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 42,480 تومان

موجود


      کد محصول : Z1550 | عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 99,760 تومان

موجود


 

 
   
 
کد محصول : Z101| عرض: 200 میلیمتر | ضخامت : 200 میلیمتر
قیمت 4 قطعه : 232,320 تومان

موجود 

      کد محصول : Z104| عرض: 245 میلیمتر | ضخامت : 105 میلیمتر
قیمت 2 قطعه : 181,920 تومان

موجود

کد محصول : Z103| عرض: 145 میلیمتر | ضخامت : 145 میلیمتر
قیمت 4 قطعه : 209,760 تومان

موجود
کد محصول : Z13 | عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 99,280 تومان

موجود
کد محصول : Z32 | عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 99,760 تومان

موجودکد محصول : Z12 | عرض: 125 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 132,000 تومان

موجود
کد محصول : SP1 | ارتفاع : 10 میلیمتر | ضخامت : 28 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 42
,100
تومان
موجود
کد محصول : Z1 | ارتفاع : 40 میلیمتر | ضخامت : 105 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 179
,900
تومان
موجود

کد محصول : Z31 | ارتفاع : 20 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 99
,760
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : SP2-4 | ارتفاع : 10 میلیمتر | ضخامت : 21 میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 298
,160
تومان
موجود

کد محصول : SP2-5 | ارتفاع : 10 میلیمتر | ضخامت : 21 میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 309
,500
تومان
موجود
کد محصول : SP3-3 | ارتفاع : 13 میلیمتر | ضخامت : 23 میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 298
,160
تومان
موجود

کد محصول : SP3-4 | ارتفاع : 13 میلیمتر | ضخامت : 23 میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 309
,500
تومان
موجود
کد محصول : Z102 | ارتفاع : 20 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر 4 قطعه : 219
,700
تومان
موجود

کد محصول : Z30 | ارتفاع : 20 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 99
,700
تومان
موجودجهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید. 


لینک ورود به تلگرام : 

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA