پتاحور


  • z6 + z12 + fl4||||4302||||ابزار دیواری

  • wl6||||4303||||ابزار دیواری

  • wl1||||4311||||ابزار دیواری

  • z10+z104+fl5||||4312||||ابزار دیواری

  • پروژه گلشن | wd1||||4313||||ابزار دیواری

  • پروژه بهشت | wd1+wl1||||4314||||ابزار دیواری

ابزار دیواری (قاب و کمربند میانی)
  WALLSTYL

   متریال :  پلی استایرن با دانسیته بالا               
  رنگ پذیر  

 ویژگی ها : مقاوم و ضربه پذیر، رده میان قیمت، دارای طرح های ساده
 


کد محصول : WL1 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 43,900  تومان

موجود

کد محصول : WL3 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 39,200 تومان

موجود

       
  کد محصول : WL2 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 43,900 تومان

موجود
 
      کد محصول : WD1 | عرض: 65 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 61,360 تومان

موجود


 

 
   
  کد محصول : WL6 | عرض: 75 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 69,280تومان

موجود


      کد محصول : WD2 | عرض: 70 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 64,720 تومان

موجود
کد محصول : WL5 | عرض: 85 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 72,000 تومان

موجود

کد محصول : W1 | عرض: 55 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 60,880 تومان

موجود
کد محصول : WD3 | عرض: 70 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 64,720 تومان

موجود
کد محصول : W01 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 52,560 تومان

موجود
کد محصول : WD4 | عرض: 58 میلیمتر | ضخامت : 12 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 52,000 تومان

موجود

کد محصول : WL4 | عرض: 100 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 121,200 تومان

موجود
کد محصول : W02 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 52,560 تومان

موجود


جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید. 


لینک ورود به تلگرام : 

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA