پتاحور


  • Z7||||4320||||گلویی

  • WT5+WL1||||4321||||گلویی

  • WT24||||4322||||گلویی

  • AD22||||4323||||گلویی

ابزار دیواری
ابزار دیواری
ابزار های دیواری و قطعات دکوراتیوابزار گلویی

  WALLSTYL
 متریال :  پلی استایرن با دانسیته بالا          
  رنگ پذیر  

 ویژگی ها مقاوم و ضربه پذیر، رده میان قیمت، دارای طرح های ساده
 معایب : -

 


کد محصول : WT5 | ارتفاع : 50 میلیمتر | ضخامت : 50 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 28,930 تومان

موجود

کد محصول : WT9 | ارتفاع : 50 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 26,180 تومان

موجود


         
  کد محصول : WT3| عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 110 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 70,180 تومان

موجود

      کد محصول : WT11 | عرض: 105 میلیمتر | ضخامت : 130 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 65,120 تومان

موجود

 

 
   
  کد محصول : WT1| عرض: 45 میلیمتر | ضخامت : 60 میلیمتر
قیمت 4 قطعه : 29,040 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)


      کد محصول : WT2| عرض: 75 میلیمتر | ضخامت : 90 میلیمتر
قیمت 2 قطعه : 49,500 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : WT4| عرض: 70 میلیمتر | ضخامت : 180 میلیمتر
قیمت 4 قطعه : 80,850 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)

کد محصول : WT22 | عرض: 100 میلیمتر | ضخامت : 225 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 120,890 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : WT25 | عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 58,960 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : WT26 | عرض: 75 میلیمتر | ضخامت : 75 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 57,640 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : WT6 | عرض: 40 میلیمتر | ضخامت : 40 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 23,100 تومان

موجودکد محصول : WT7 | عرض: 22 میلیمتر | ضخامت : 16 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 9,790 تومان

موجود
          
کد محصول : WT8 | عرض: 20 میلیمتر | ضخامت : 30 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 13,640 تومان

موجود
کد محصول : WT10 | عرض: 80 میلیمتر | ضخامت : 80 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 57,750 تومان

موجود
     
کد محصول : WT24 | عرض: 150 میلیمتر | ضخامت : 150 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 115,280 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
           
جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید. 


لینک ورود به تلگرام : 

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA