پتاحور

  • fl1 + wl1||||4315||||قرنیزها

  • fl4||||4316||||قرنیزها

  • fd22||||4317||||قرنیزها

  • fl2||||4318||||قرنیزها

  • fd15||||4319||||قرنیزها

  • پروژه مقصود بیک | fl5||||4324||||قرنیزها


قرنیز های لاکچری
  WALLSTYL

   متریال :  پلی استایرن با دانسیته بالا               
  رنگ پذیر  

 ویژگی ها : مقاوم و ضربه پذیر، رده گران قیمت، دارای طرح های کلاسیک و مدرن | محصول کشور بلژیک
 


کد محصول : FL1 | ارتفاع : 80 میلیمتر | ضخامت : 12 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 83,000 تومان

موجود

کد محصول : FB2 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 13 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
100,500
تومان
موجود
 
     
  کد محصول : FL3 | ارتفاع : 55 میلیمتر | ضخامت : 17 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 39,000 تومان

موجود

      کد محصول : FL4 | ارتفاع : 150 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 191,000 تومان

موجود
 

 
   
  کد محصول : FL5 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 116,000 تومان

موجود


      کد محصول : FL6 | ارتفاع : 19 میلیمتر | ضخامت : 12 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 21,000 تومان

موجود
کد محصول : FB1 | ارتفاع : 60 میلیمتر | ضخامت : 13 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 59,000 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)کد محصول : FD15 | ارتفاع : 150 میلیمتر | ضخامت : 18 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 185,000 تومان

موجود

کد محصول : FD21 | ارتفاع : 130 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 120,000 تومان

موجود
کد محصول : FD22 | ارتفاع : 130 میلیمتر | ضخامت : 18 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 119,000 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه )

کد محصول : FT2 | ارتفاع : 58 میلیمتر | ضخامت : 13 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 59
,000 تومان
موجود
کد محصول : FL2 | ارتفاع : 120 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 127,000 تومان

موجود

کد محصول : FD1 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
100,000
تومان
موجود
کد محصول : FD2 | ارتفاع : 110 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
111,000
تومان
موجود
کد محصول : FD3 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 20 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
88,400
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : FD7 | ارتفاع : 18 میلیمتر | ضخامت : 70 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
94,700
تومان
موجود
کد محصول : FD11 | ارتفاع : 110 میلیمتر | ضخامت : 18 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
136,000
تومان
موجود
کد محصول : FD20 | ارتفاع : 200 میلیمتر | ضخامت : 18 میلیمتر
قیمت هر متر طول : ......
تومان
سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : FO2 | ارتفاع : 120 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 141,000 تومان

سفارشی ( تحویل 20 روزه)
کد محصول : FL9 | ارتفاع : 100 میلیمتر | ضخامت : 8 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
93
,000 تومان
موجود
کد محصول : FT1 | ارتفاع : 38 میلیمتر | ضخامت : 13 میلیمتر
قیمت هر متر طول : 45
,200
تومان
موجود
کد محصول : FO1 | ارتفاع : 120 میلیمتر | ضخامت : 15 میلیمتر
قیمت هر متر طول :
141,000
تومان
موجود


جهت دریافت برآورد هزینه (پیش فاکتور الکترونیکی) از طریق تلگرام، کد و متراژ محصول مورد نظر خود را ارسال نمایید. 


لینک ورود به تلگرام : 

 
  استعلام موجودی / ثبت خرید از طریق تلگرام

شماره تلگرام : 4 918 919 919


اطلاع از هزینه های نصب

Powered by PARS DATA